Schoolplan en schoolgids

Elke vier jaar maken we met elkaar een schoolplan, waarin de plannen voor de komende vier jaar beschreven worden. Dit schoolplan is een logisch schoolspecifiek vervolg op het strategisch beleidsplan, zoals dat door het bestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel is opgesteld. De huidige schoolplanperiode loopt tot en met schooljaar 2023.

 

Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld, waarin duidelijke doelen en concrete plannen te lezen zijn voor dat schooljaar. Alle dagelijkse schoolzaken leest u in onze schoolgids. Na afloop van elk schooljaar wordt er een jaarverslag gemaakt, waarin u de evaluatie leest van het afgelopen schooljaar. Rechts vindt u deze documenten.