Aanpak

Het leren van een kind gaat met vallen en opstaan. Het vraagt doorzettingsvermogen en bovenal plezier. Het plezier in leren motiveert ons en onze leerlingen om door te zetten. Dit doen wij vanuit vertrouwen door iedere leerling te blijven uitdagen. Vertrouwen is een basishouding die we naar elkaar, naar ouders en naar leerlingen uitspreken én uitvoeren. Vertrouwen ontstaat in contact en gesprek met elkaar. Met ruimte en aandacht voor elkaars standpunten en overtuigingen komen we tot heldere en gezamenlijke afspraken. 

 

Wij bieden hoogwaardig onderwijs, waarbij wij iedere keer opnieuw kritisch kijken naar onze schoolresultaten en het leerkrachthandelen, zodat wij ons onderwijs continu afstemmen op de behoefte van onze leerlingen en uw kind. Dit doen wij door verbinding te maken tussen verschillende vakgebieden, zodat het curriculum niet uit losse vakken bestaat, maar zoveel mogelijk aan elkaar wordt gekoppeld, waarbij de leerlingen de verbinding leggen tussen de verschillende vakgebieden. Onder downloads rechts leest u hierover meer. 

 

Als professional zijn wij een rolmodel voor de leerlingen en geven wij het goede voorbeeld. Als school maken wij bewuste keuzes in bijvoorbeeld feesten die wij wel en niet vieren op school en in de methodes die wij gebruiken. De keuzes die wij maken sluiten aan bij de visie van de school. Dit leren wij ook aan onze leerlingen. Wij helpen hen hierbij door hen meerdere perspectieven aan te reiken, door hen steeds een stapje verder te laten komen en hen hierin uit te dagen. 

 

Leerlingen leren in een eigen(leeftijdsgebonden) groep. Iedere klas heeft een vaste leerkracht(en), met daarnaast vakspecialisten. Zij leren in de klas, het schoolgebouw, maar ook in de stad eromheen.