Visie en Missie

Waar staan wij voor?

De kleine Nicolaas is een school waar  leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers, die kritisch nadenken
over de consequenties van hun besluiten, handelen voor zichzelf en de ander.

Vanuit vertrouwen en met duidelijke verwachtingen bieden wij onderwijs met kwaliteit. De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes die hen in staat stellen wendbaar te zijn. Tegelijk vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf blijven, authentiek zijn en keuzes durven te maken die anders dan anders zijn.

Op DKN besteden wij veel aandacht aan een duurzame omgang met de natuur. In de stedelijke omgeving van Amsterdam creëren wij kansen voor kinderen om die natuur te ontdekken en te onderzoeken. Binnen ons gebouw, rondom de school en in de stad.

Waar gaan wij voor?

Groei is het centrale thema voor de komende jaren. Groei in kwaliteit, omvang en ook onze leerlingen groeien.Kortom, De kleine Nicolaas is op alle fronten volop in ontwikkeling. Door middel van samenhangende leerlijnen voor alle vak- en vormingsgebieden en met verrijkt aanbod geven wij onderwijs dat kinderen de kans biedt zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers. De schoolorganisatie is flexibel ingericht en afgestemd op ons onderwijs. Leerlingen leren in een eigen(leeftijdsgebonden) groep én in gemixte groepen. Zij hebben een vaste leerkracht én krijgen les van vakspecialisten. Zij leren in ons gebouw én in de stad.

Over vier jaar zijn duurzaamheid en zorg voor de natuur vaste waarden in ons onderwijs. Leerlingen en het team gaan al milieubewust om met de (school)omgeving en zullen dat steeds meer en beter gaan doen. Onze visie op onderwijs laten wij ook terugkomen in de eisen die wij stellen aan de inrichting van ons nieuwe, duurzame schoolgebouw, dat wij binnen enkele jaren zullen betrekken.

Hoe wij dit precies doen kunt u teruglezen in ons schoolplan en in de jaarplannen. 

Kernwaarden

De kernwaarden van De kleine Nicolaas zijn de handen en voeten van onze identiteit. Kernwaarden geven richting aan ons gedrag. Ze maken duidelijk wat wij van elkaar willen verwachten.

Vertrouwen

Vertrouwen is een basishouding die we naar elkaar, naar ouders en naar leerlingen uitspreken én uitvoeren. Vertrouwen ontstaat in contact en gesprek met elkaar.

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”

Plezier in leren

Leren gaat met vallen en opstaan. Plezier in leren motiveert ons en onze leerlingen om door te zetten.

“Yess, ik snap het.”

Persoonlijke ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Wij begeleiden hen, door andere perspectieven aan te reiken, door hen steeds een stapje verder te laten nemen. Om nog meer te leren dan ze van huis uit meekrijgen. En om hen verder te laten kijken dan Amsterdam-Zuid.

 “ Elke grote reis begint bij de eerste stap.”

Duidelijke verwachtingen

Met ruimte en aandacht voor elkaars standpunten & overtuigingen komen we tot heldere en gezamenlijke afspraken. We zijn daarbij een rolmodel voor de leerlingen: wat ik verwacht van jou laat ik ook zelf zien.

“Hebben wij dit afgesproken? Dan doen wij dit ook.”

Kwaliteit van onderwijs 

Kwaliteit van onderwijs is wat ons drijft, wat we blijven ontwikkelen en zichtbaar maken. In de deskundigheid die we inzetten, in ontwikkelingsstappen die leerlingen zetten, in leerervaringen, in meetresultaten, in evaluaties en in gesprekken met ouders en professionals.

“Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf”

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord