Visie en Missie

De kleine Nicolaas staat voor een brede ontwikkeling van de leerlingen waarin zij de basis leggen voor de toekomst. In een veilige omgeving waarin zij gehoord, gezien en gewaardeerd worden mogen de leerlingen zichzelf zijn en ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden, wat ze minder leuk vinden en waar ze goed en minder goed in zijn.

Een omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en het vertrouwen voelen om ook fouten te maken. Zij krijgen de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen, hun talenten aan te boren en hun kwaliteiten te ontdekken.

Onze samenleving wordt steeds internationaler en daarbij zijn vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken en een onderzoekende houding steeds belangrijker. Wij helpen kinderen zich deze vaardigheden eigen te maken en kijken binnen onze thema’s ook altijd over de landsgrenzen.

Wij werken in jaargroepen, en incidenteel ook groeps-overstijgend om het  samen werken, samen  leren en samen leven te bevorderen. De jaargroepen zijn homogeen qua leeftijd, maar heterogeen op aanpak
(differentiatie). Samen werken, samen leren en samen leven betrekken we op
leerlingen, ouders, leerkrachten, school en partners in de omgeving.

Binnen ons gebouw bevinden zich een buitenschoolse opvang en een voorschool. Wij werken samen aan een doorgaande lijn in de pedagogische aanpak en organisatie. Deze samenwerking biedt een verbreding en verdieping van het schoolcurriculum. Samen bereiden we de leerlingen voor op de grote (internationale) wereld door het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord