TSO

Tussen Schoolse Opvang (TSO

De Kleine Nicolaas organiseert TSO in 

eigen beheer en stelt zich ten doel om kwalitatief goede TSO te bieden tegen een prijs die kostendekkend is. Er wordt als school geen winst nagestreefd. De inkomsten worden volledig door de ouders opgebracht. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsrecht op de prijs van de TSO. Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de MR over de besteding van de inkomsten en de begroting van het aankomende schooljaar wordt besproken.

Algemeen:

De pauze is van 12:15-13:00 uur waarin we eten en buiten spelen met de kinderen. Tussen de middag blijven (bijna) alle kinderen op school over. Zij eten en drinken in hun eigen klas samen met hun klasgenootjes en een vaste overblijfkracht hun meegebrachte boterhammen en drinken. Kinderen eten (minimaal twee boterhammen) en drinken de door henzelf meegebrachte lunch. Voor de kleuters hanteren we minimaal één boterham op te eten en drinken is verplicht.

Activiteiten:

Op het schoolplein wordt 1x per week sport en spelactiviteiten georganiseerd door een professionele sportcoach.

Vrijwilligers:

De Tussen Schoolse Opvang maakt naast een professionele TSO-coördinator gebruik van de inzet van betaalde vrijwillig(st)ers (overblijfkrachten). Hiervoor is de wettelijke vrijwilligersvergoeding van kracht. De coördinator draagt zorg voor alle praktische zaken rond de TSO en is het aanspreekpunt. Iedere vrijwilliger is in het bezit van een bewijs van goed gedrag (VOG) . Daarnaast volgen zij een verplichte training pedagogisch handelen en een jaarlijkse herhaling. In geval van calamiteiten wordt het ontruimingsplan van de school  gehanteerd. De coördinator is opgeleid tot BHV-er en ook enkele overblijfkrachten hebben een kinder-EHBO daarnaast volgen zij jaarlijks een herhaling. In principe gaat de overblijfkracht met zijn/haar groep mee naar het nieuwe schooljaar tot groep 8. Uitzonderingen daargelaten afhankelijk van individuele wensen en pedagogisch bekwaamheid.

Tarief:

Het tarief voor de TSO wordt per schooljaar vastgesteld. Dit tarief is gebaseerd op 38 schoolweken per jaar. Het jaarbedrag wordt in rekening gebracht aan het begin van het schooljaar. Betalen in termijnen is mogelijk. De tarieven per 2019-2020 zijn € 255,-  Dat is €1.67 per dag.

 Facturering:

Voor het facturen maken wij gebruik van het schoolkassa. Wat is schoolkassa: Schoolkassa is een systeem waarmee wij betaalverzoeken kunnen verzenden per email of sms. Zo kunt u deze
altijd makkelijk terug vinden in uw mailbox. Wanneer u zo’n betaalverzoek ontvangt  kunt u  eenvoudig via een veilige link, met één druk op de knop betalen met iDEAL. U heeft hierbij de mogelijkheid om in termijnen
te betalen. Via schoolkassa zijn al uw gegevens veilig volgens de Europese privacywetgeving.

Voor ouders met een inkomen op bijstandsniveau bestaat een regeling tegemoetkoming in de verblijfkosten . De scholierenvergoeding is aan te vragen via de gemeente
Amsterdam. En bedraagt €244. Voor nieuwe (instroom) kinderen wordt het te betalen bedrag naar rato berekend voor elke week wordt 1/38-deel van het jaarbedrag berekend.

Coördinator : Miranda Lewis

Telefoonnr.: 06-36092873

E-mailadres: miranda.lewis@kleinenicolaas.nl

PDF BestandPedagogisch werkplan TSO.pdf

PDF BestandTSO reglement.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord