Belangrijke informatie over de school kunt u hier vinden.

Schoolgids

Uitgebreide informatie over het onderwijs op De kleine Nicolaas kunt u lezen in de schoolgids. Wat wij belangrijk vinden, hoe er onderwijs wordt gegeven, welke afspraken en welke plannen gemaakt zijn, u leest het allemaal in de schoolgids.

Informatiebeveiliging en Privacy

Privacy statement De kleine Nicolaas

De kleine Nicolaas respecteert de privacy van elke betrokkene bij onze school. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw privacy en dat van alle kinderen op onze school te beschermen. ​In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en hoe wij uw privacy beschermen.

De kleine Nicolaas, dat onderdeel uitmaakt van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Cornelis Krusemanstraat 10, 1075NL in Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34285452.

Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn opgenomen in de uitgebreide privacyverklaring. In de uitgebreide privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke wijze. 

Wij vragen ouders (op het leerlinggegevens formulier) schriftelijk toestemming te geven voor; het verwerken van persoonsgegevens, foto's en werkjes die gemaakt zijn door hun kinderen en/of waar zij zelf
opstaan te publiceren op de schoolwebsite, in nieuwsbrieven, smoelenboek, schoolgids en op Klasbord. Ouders kunnen deze instemming ook weer schriftelijk intrekken.

De directie van de school verzamelt de namen van de ouders die geen toestemming hebben verleend en plaatst deze op een lijst. De werkjes en/of foto’s van deze kinderen worden dan niet gepubliceerd. Bij publicatie van werkjes en/of foto’s worden geen achternamen van de kinderen vermeld. Bij publicatie van informatie zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten. Adresgegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zullen niet op internet gepubliceerd worden. Slechts met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd.

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar worden alle ouders erop geattendeerd dat de school gebruik maakt van de website en het feit dat daarop, in de nieuwsbrieven en op Klasbord werkstukjes en foto’s van kinderen
worden geplaatst. Hierin staat ook dat ouders hun toestemming schriftelijk kunnen intrekken.

Elke betrokkene kan schriftelijk of via een e-mail bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto's. De directie van de school zal deze informatie dan zo snel mogelijk verwijderen.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de directeur van De kleine Nicolaas: Maartje Korsten, directie@kleinenicolaas.com.

PDF BestandPrivacyreglement OOadA.pdf

MR

Iedere school hoort een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.

Rechten, bevoegdheden, plichten

De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.

De MR van de Kleine Nicolaas bestaat uit Ottilie Grasveld, Eva Smit en Kuno Rijnhart (leerkrachten) en Roy Italiaander, Brechje Feijen en Marieke van Eenennaam (oudergeleding) 

Roy Italiaander

Sinds maart 2017 zit onze dochter Leia op De Kleine Nicolaas. Ik ben fulltime vader, waardoor ik ook de tijd heb om op school te kunnen helpen met activiteiten zoals schoolreisjes.Sinds dit schooljaar mag ik in de eerste MR van De Kleine Nicolaas plaatsnemen. Samen met Brechje en Marieke vormen wij de oudergeleding. Met alles wat ons te wachten staat als nieuwe school, vind ik het een enorm mooie uitdaging om als ouders samen met Eva, Ottilie, Kuno en natuurlijk Maartje er een prachtige school van te maken.

 

  • Foto bij MR

Brechje Feijen

Mijn naam is Brechje Feijen, ik ben de moeder van Samme (9) en Olivier (6). Sinds de start van de Kleine Nicolaas zijn Martijn en ik verbonden aan deze prachtige school, we hebben de opening van het pand, opening van de speeltuin en het vieren van de 100ste leerling meegemaakt. Ik zit in de MR om de ouders van -en de kinderen zelf te vertegenwoordigen, om zorg voor te dragen dat veranderingen klein en groot goed worden overdacht en voldoende worden getoetst. Daarnaast vind ik het belangrijk dat wij als MR meewerken aan de overgang naar de nieuwe locatie in de toekomst. Ouders en kinderen kunnen mij altijd benaderen met zorgen, vragen en ideeën!

  • Foto bij MR

Marieke van Eenennaam

Marieke is de moeder van Thomas (4 in klas 1b/2a bij juf Eva) en Lauren (3). Samen met David wonen wij met veel plezier in de hoofddorppleinbuurt. 

  • Foto bij MR

Kuno Rijnhart, leerkracht groep 5 

Sinds dit jaar ben ik de leerkracht van groep 5 hier op school. De afgelopen zes jaar heb ik op Montessorischool-Zuid in Hilversum gewerkt. Daar heb ik de laatste drie jaar ook in de MR gezeten. Leuk om mijn opgedane ervaring hier te benutten!

  • Foto bij MR

Ottilie Grasveld, leerkracht groep 4

Vanaf januari vorig jaar werk ik in het onderwijs. Eerst was ik leerkracht van groep 3 en dit jaar ben ik meegegaan met mijn klasje naar groep 4. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als Eventmanager. Een hele andere branche, maar ik hoop dat ik de ervaringen die ik daar heb opgedaan mee kan nemen in de MR. Voor mij een grote uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb!

  • Foto bij MR

Eva Smit, leerkracht groep 1/2a

Sinds maart 2016 ben ik werkzaam op De kleine Nicolaas. Ik werk voor de tweede keer op rij in groep 1/2a. Dit jaar was ik op zoek naar extra uitdaging en naar een manier om nog meer bij te dragen aan de bouw van onze mooie school. Ik ben daarom ook ontzettend blij dat ik dit jaar deel uit mag maken van de eerste MR van De kleine Nicolaas.

  • Foto bij MR

Jaarverslag MR

PDF BestandJaarverslag MR 2018 - 2019.pdf

Pagina 2 van 6. Vorige paginaVorige pagina Volgende paginaVolgende pagina
Laatste Pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord