BSO

De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen worden na schooltijd opgehaald en naar de opvanglocatie gebracht. Zij regelen ook de opvang tijdens de schoolvakanties. 

Voor de naschoolse opvang werken wij samen met verschillende organisaties samen: BSO de Goudkust, Villa Vondel en Compananny Schinkelkade. 

BSO de Goudkust is gevestigd in het schoolgebouw, de overige organisaties komen de kinderen na schooltijd ophalen en brengen hen naar de opvanglocatie. 

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is een nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Het streven hierbij is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

 
Net als iedere school heeft De kleine Nicolaas een ondersteuningsprofiel. In het ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning wij kunnen bieden; zelf of met hulp van anderen. Als ouders kunt u met behulp van het ondersteuningsprofiel bepalen of uw kind bij ons op school de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. U kunt het ondersteuningsprofiel van De kleine Nicolaas inzien bij de directeur of de intern begeleider.

Visie en Missie

De kleine Nicolaas staat voor een brede ontwikkeling van de leerlingen waarin zij de basis leggen voor de toekomst. In een veilige omgeving waarin zij gehoord, gezien en gewaardeerd worden mogen de leerlingen zichzelf zijn en ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden, wat ze minder leuk vinden en waar ze goed en minder goed in zijn.

Een omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en het vertrouwen voelen om ook fouten te maken. Zij krijgen de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen, hun talenten aan te boren en hun kwaliteiten te ontdekken.

Onze samenleving wordt steeds internationaler en daarbij zijn vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken en een onderzoekende houding steeds belangrijker. Wij helpen kinderen zich deze vaardigheden eigen te maken en kijken binnen onze thema’s ook altijd over de landsgrenzen.

Wij werken in jaargroepen, en incidenteel ook groeps-overstijgend om het  samen werken, samen  leren en samen leven te bevorderen. De jaargroepen zijn homogeen qua leeftijd, maar heterogeen op aanpak
(differentiatie). Samen werken, samen leren en samen leven betrekken we op
leerlingen, ouders, leerkrachten, school en partners in de omgeving.

Binnen ons gebouw bevinden zich een buitenschoolse opvang en een voorschool. Wij werken samen aan een doorgaande lijn in de pedagogische aanpak en organisatie. Deze samenwerking biedt een verbreding en verdieping van het schoolcurriculum. Samen bereiden we de leerlingen voor op de grote (internationale) wereld door het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Pagina 2 van 5. Vorige paginaVorige pagina Volgende paginaVolgende pagina
Laatste Pagina.

Cornelis Krusemanstraat 10
1075 NL, Amsterdam
Nederland

Telefoon: 020 8204438

A tot Z

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord