MR

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur.  Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen zij dit beleid be├»nvloeden. 

De MR bestaat uit een oudergeleding, twee ouders die de ouders vertegenwoordigen en een personeelsgeleding, twee leraren die het team vertegenwoordigen. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn normaal gesproken openbaar. 

Het recht op medezeggenschap is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen

Leden van de Medezeggenschapsraad:

Namens de ouders:

Marieke van Eenenennaam

Roy Italiaander 

Namens het personeel: 

t.b.d

Voorschool

Samen met kinderdagverblijf het kleine Atelier vormt De kleine Nicolaas de voorschool.

De voorschool is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar en heeft tot doel hen extra (taal & spel) aanbod te bieden en een doorgaande lijn te realiseren met de basisschool. Hierdoor is de stap naar het basisonderwijs voor 4-jarigen minder groot. Onderwijs aan deze groep leerlingen wordt ook wel Vroege en Voorschoolse Educatie (VVE) genoemd. 

Het bestuur

De school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit (Dalton, Montessori, Ontwikkelingsgericht, Kunstmagneet) nauw met elkaar samenwerken.

Alleen goed onderwijs is niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend aanbod nodig. We vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs en bevlogen. 

Pagina 1 van 5. Volgende paginaVolgende pagina
Laatste Pagina.

Cornelis Krusemanstraat 10
1075 NL, Amsterdam
Nederland

Telefoon: 020 8204438

A tot Z

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord